Betaling

 • Betaling van het consulttarief geschiedt vooraf via de betaallink op de website tijdens het boeken dan wel na ontvangen van de factuur.
 • De cliënt betaalt het verschuldigde bedrag direct aan De Overgangsconsulent. Dit gaat nooit via een verzekeraar.

 

Voorwaarden voor verzetten dan wel annuleren van een afspraak door cliënt

Vindt het consult over meer dan 48 uur plaats? (het weekend wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)

 • De cliënt kan de afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen. Dit kan op twee manieren:
  • Via haar klantenpaneel. De link naar het klantenpaneel heeft de cliënt ontvangen in de initiële boekingsbevestiging.
  • De cliënt kan ook een mail sturen naar info@deovergangsspecialist.nl. Graag hierbij de gegevens van de afspraak in kwestie vermelden en of het een verzoek tot annulering dan wel tot verplaatsen betreft. In het laatste geval zal er met u contact opgenomen worden voor een nieuwe datum en tijdstip.
 • Bij volledige annulering worden eventuele vooraf betaalde gelden binnen 48 uur teruggestort op de rekening van waaruit de cliënt betaald heeft.

 

Vindt het consult binnen 48 uur plaats? (het weekend wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)

 • In dit geval is het voor ons in de praktijk helaas niet meer mogelijk het vrijgehouden tijdsslot opnieuw te vullen met een andere afspraak. Afhankelijk van het moment van verplaatsen dan wel annuleren zullen wij de volgende kosten in rekening brengen:
  • Bij annuleren of verplaatsen tot 24 uur vóór de afspraak wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. 
  • Bij annuleren of verplaatsen binnen 24 uur vóór de afspraak worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.
  • Bij het bepalen van bovenstaande termijn wordt het weekend buiten beschouwing gehouden.
 • Gelieve een mail te sturen naar info@deovergangsspecialist.nl. Graag hierbij de gegevens van de afspraak vermelden en of het een verzoek tot annulering dan wel tot verplaatsen betreft. In het laatste geval zal er met u contact opgenomen worden voor een nieuwe datum en tijdstip.
 • Indien de cliënt recht heeft op teruggave van eventuele vooraf betaalde gelden dan worden deze binnen 48 uur teruggestort op de rekening van waaruit de cliënt betaald heeft.

 

Voorbeelden:

 1. Afspraak is op woensdag 10:00:
  • Cliënt kan kosteloos annuleren vóór maandag 10:00. 
  • Bij annuleren na dinsdag 10:00 wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht
  • Bij annuleren tussen maandag 10:00 en dinsdag 10:00 wordt 50% van het consulttarief in rekening gebracht.
 2. Afspraak is op maandag 13:00:
  • Cliënt kan kosteloos annuleren vóór donderdag 13:00. 
  • Bij annuleren na vrijdag 13:00 wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht
  • Bij annuleren tussen donderdag 13:00 en vrijdag 13:00 wordt 50% van het consulttarief in rekening gebracht.

 

Voorwaarden voor verzetten dan wel annuleren van een afspraak door De Overgangsspecialist

 • Als de Overgangsspecialist het consult annuleert wordt het betaalde bedrag binnen 48 uur teruggestort op de rekening van de cliënt tenzij de cliënt en praktijkhouder een nieuwe consultdatum overeenkomen.

 

No show beleid

In geval van een no-show – cliënt is zonder aankondiging niet aanwezig op de gemaakte afspraak – dan worden de volledige consultkosten in rekening gebracht. 

 

Zie voor alle voorwaarden het document Algemene Voorwaarden

Zie voor privacy-aangelegenheden het document Privacy